Radek Roszniowski

Radek to doświadczony programista z udokumentowaną historią pracy w branży marketingowej i reklamowej.

Biegły w kaskadowych arkuszach stylów (CSS), AngularJS, HTML, JavaScript i HTML5. Mam również doświadczenie w PHP, Zend, Angular 2+ i Symfony.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Obecnie pracuje na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

  • miłosz@aloco.it
  • www.