Projekt “Szkoła w Chmurze” nie był realizowany jako kompleksowa usługa Aloco. Przy powstawaniu platformy pracowały osoby, które obecenie współtworzą naszą firmę ale podczas tworzenia “Szkoły w Chmurze” nie byli z nami powiązani.